Kursplan för kalenderåret 2004
KEMISK APPARATTEKNIK, APPARAT- OCH ANLÄGGNINGSTEKNISK FÖRPROJEKTERINGKAT070
Chemical Engineering, Feasibility Studies on Equipment Plant Design

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: K4Pd, K4Pk, K4Po. Kursansvarig: Professor Guido Zacchi, Guido.Zacchi@kat.lth.se, Inst för kemiteknik. Förkunskapskrav: KAT030 Separationsprocesser. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter med godkänt resultat. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat. Hemsida: http://www.kat.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge praktisk tillämpning på apparat- och anläggningsteknisk förprojektering.

Innehåll
Användning av flowsheetingprogram för design och kostnadsuppskattning av processutrustning.

Övningar i små grupper: förprojektering av industriella apparater och anläggningar normalt även innefattande utvärdering av befintlig utrustning. Del av arbetet förlägges till aktuella industriföretag. Resultaten redovisas skriftligt samt genom föredragning vid seminarier.

Litteratur
Coulson-Richardson: Chemical Engineering, vol 6, Design, 2nd edition 1996, Pergamon Press.