Kursplan för kalenderåret 2004
MATEMATIK FORTSÄTTNINGSKURS, DATORSEENDEFMA271
Computer Vision

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Linjär analys för F eller Komplex och linjär analys, Bildanalys. Prestationsbedömning: Se FMA270, projektarbete tillkommer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling, på F. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vision/datorseende/datorseende.html.

Mål
Se FMA270.

Innehåll
Se FMA270, projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA270.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Se FMA270. Delmomentet omfattar: Se FMA270.

Kod: 0203. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbete.