Kursplan för kalenderåret 2004
MATEMATIK FORTSÄTTNINGSKURS, BILDANALYSFMA172
Mathematics, Image Analysis

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, F4. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Se FMA170. Prestationsbedömning: Se FMA170. Projektarbete tillkommer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling, på F, samt i profilen Bildbehandling på D. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vision/bildanalys/bildanalys.html.

Mål
Se FMA170.

Innehåll
Se FMA170. Projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA170.

Poängsatta delmoment

Kod: 0199. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Se FMA170. Delmomentet omfattar: Se FMA170.

Kod: 0299. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbete.