Kursplan för kalenderåret 2004
MATEMATIK FORTSÄTTNINGSKURS, OLINJÄRA DYNAMISKA SYSTEMFMA141
Mathematics, Non-Linear Dynamical Systems

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, I4TV. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Linjär analys för F, E, D eller I. Prestationsbedömning: Se FMA140. Projektarbete tillkommer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Ingår i F-profilen Teknisk matematik. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Se FMA140.

Innehåll
Se FMA140. Projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA140.

Poängsatta delmoment

Kod: 0199. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Se FMA140. Delmomentet omfattar: Se FMA140.

Kod: 0299. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbete.