Kursplan för kalenderåret 2004
MATEMATIK FORTSÄTTNINGSKURS, MATRISTEORIFMA121
Mathematics, Matrix Theory

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3, Pi3. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Se FMA120. Prestationsbedömning: Se FMA120. Projektarbete tillkommer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Se FMA120.

Innehåll
Se FMA120. Projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA120.

Poängsatta delmoment

Kod: 0199. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Se FMA120. Delmomentet omfattar: Se FMA120.

Kod: 0299. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbete.