Kursplan för kalenderåret 2004
TELEKOMMUNIKATIONETS630
Communication Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA3, IPV3. Kursansvarig: Stefan Adolfsson, stefan.adolfsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: FMS601 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkända laborationer.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande principer för

samt ger översiktliga kunskaper om

Innehåll
Grundläggande principer: Källkodning, entropi, Huffmankoden, kanalkodning, blockkoder, felrättning och felupptäckt, BCH-koder, faltningskoder, Viterbialgoritmen, modulering, spektralegenskaper, brustålighet, exempel på moduleringsformer: AM, FM, PSK, DPSK, QAM, FSK, MSK, GMSK.

Radio: Sändare och mottagare på blockschemanivå. Superheterodynprincipen. Pilottonstereo. RDS. Minicall. DAB.

Television: Svart/vit-TV och färg-TV. TV-signalens utseende. TV-sändare och TV-mottagare på blockschemanivå. NICAM. Digital TV.

Mobiltelefoni: Det digitala mobiltelefonsystemet GSM.

Telefonnätet: Nätuppbyggnad, SDH-teknik.

Litteratur
Anders Svärdström: Modulation och teleteknik, Studentlitteratur 1994 ISBN 91-44-38511-0 samt kompendium Telekommunikation.