Kursplan för kalenderåret 2004
FORTSÄTTNINGSKURS I OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERINGEDA035
Object-oriented Programming, Second Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3TG. Valfri för: K3, L4GM, M2PU. Kursansvarig: Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se och Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA501 Programmering. Prestationsbedömning: För godkänt betyg, betyg 3, krävs att alla obligatoriska moment har fullgjorts. Högre betyg kan erhållas med tentamen. Fullgjorda obligatoriska moment är krav för att få deltaga i tentamen. Obligatoriska moment: redovisningsuppgifter och projektuppgift. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge utökad kunskap om objektorienterad programmering och datastrukturer. Därtill att ge stärkta färdigheter i användning av programspråket Java och implementering av grafiska användargränssnitt.

Innehåll
Objektorienterad programutveckling. Ärvning. Datastrukturer. Grafiska användargränssnitt och applets.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999. Ytterligare litteratur ännu ej bestämd.