Course syllabus

Entreprenörskap och affärsutveckling – från idé till marknad
Entrepreneurship and Venture Development – from Idea to Market

EXTP05, 7,5 credits, A (Second Cycle)

Valid for: 2013/14
Decided by: Education Board E
Date of Decision: 2013-04-17

General Information

Compulsory for: MD5
Language of instruction: The course will be given in Swedish

Aim

To plan and carry through the marketing of a product by applying the thories and skills acquired during the course.

Learning outcomes

Knowledge and understanding
For a passing grade the student must

kunna analysera och kvalificera en produktidés möjligheter att framgångsrikt introduceras på en kommersiell marknad genom tillämpning av vedertagna teorier samt att därefter genomföra den process som leder fram till en framgångsrik produktlansering. Resultatet presenteras i form av ett produktlanseringsunderlag och en skriven rapport.

Contents

Kursen inleds med en analys av den process som skett under kursen projekt i teknisk design. De i denna kurs framtagna produkterna används sedan som grund för utveckling av en företagsetablering. Teoretiska och metodiska aspekter kommer att användas och åtföljas av praktiska övningar där affärsutvecklingsmetoder och entreprenöriella processer används i syfte att utveckla den initiala affärsidén till en produktlansering.

Examination details

Grading scale: TH
Assessment: The final grade is based on the attendance of the student, the level of participation, how the various exercises are carried through, the development of the methodical competence, the final results, the final presentation and the report.

Admission

The number of participants is limited to: No

Reading list

Contact and other information

Course coordinator: Universitetslektor Ragnar Ahlström Söderling, Ragnar.Ahlstrom_Soderling@fek.lu.se
Course homepage: http://www.fek.lu.se
Further information: Undervisningsform: Kursen baseras på föreläsningar och eget projektarbete under återkommande handledning. Kursen avslutas med en muntlig redovisning, analys och kritik i grupp. Projektet redovisas dessutom skriftligt.