Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEKNISK BASTERMINTBT020
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal högskolepoäng: 30. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs: Matematik C, Fysik A och Kemi A. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina: Matematik D, Matematik E, Fysik B samt Kemi B. Laborationer (obligatoriska): Fysik B och Kemi B. Teknisk orienteringskurs: Obligatorisk närvaro (minimum 80%). Övrigt: Godkänd bastermin ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar (Hbg) under förutsättning att man sökt via studera.nu senast 15 april 2012 och att man är godkänd på basterminen senast 15 juni 2012. Godkänd bastermin och godkänt i Ma E ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar och brandingenjörsutbildning. Antalet platser på Kemi B: 10 st. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/utbildningsservice/studentbasar/.

Syfte
Målet med utbildningen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Innehåll
OBLIGATORISKA KURSER
Matematik D
Föreläsningar 42 h, övningar 28 h, självstudier 150 h

Fysik B
Föreläsningar 88 h, övningar 52 h, laborationer 16 h, självstudietid 200 h

Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

Teknisk orienteringskurs
Föreläsningar 24 h, studiebesök 8 h, självstudier 30 h

.............................................................................................................................................................................

TILLVALSKURSER
Matematik E

Föreläsningar 32 h, övningar 28 h, självstudier 100 h

Kemi B
Föreläsningar 56 h, övningar 28 h, laborationer 20 h, självstudier 200 h

Litteratur
Alfredsson m fl: Matematik 4000 kurs C&D Blå. Natur&Kultur, ISBN: 9789127417045
Alfredsson m fl: Matematik 4000 kurs E Blå. Natur&Kultur, ISBN: 9789127416895
Cutnell, Johnsson: Introduction to Physics, 8th Ed. John Wiley & Sons Inc 2009. ISBN: 9780470409428
Andersson m fl: Gymnasiekemi B, Liber förlag, ISBN: 9789147085125