Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEKNISKT BASÅR (HELSINGBORG)TBÅ040
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal högskolepoäng: 60. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik B. För att påbörja delkursen Kemi B krävs godkända tentamina i höstterminens tre delkurser (Ke A, Ma C samt Fy AB del 1) före kursstart i januari. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina: Matematik CD, Matematik E, Fysik AB, Kemi A samt Kemi B. För deltagande i tentamina krävs godkända laborationer inom respektive delkurs. Laborationer (obligatoriska): Fysik AB, Kemi A samt Kemi B. Teknisk orienteringskurs: Obligatorisk närvaro (minimum 80%). Övrigt: Godkänt basår ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar (Hbg) under förutsättning att man sökt via studera.nu senast 15 april 2012 och är godkänd på basåret senast 15 juni 2012. Godkänt basår och godkänt betyg i Ma E ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar och brandingenjörsutbildning. Antalet platser på Kemi B: 40 st. Platserna går i första hand till dem som är godkända på samtliga ordinarie tre tentor i december. Behövs rangordning, sker denna utifrån de godkända tentamensresultaten i Ke A (i december). Eventuellt överblivna platser fördelas på motsvarande sätt efter omtentorna i januari. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/utbildningsservice/studentbasar/.

Syfte
Målet med utbildningen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Innehåll
OBLIGATORISKA KURSER

Matematik CD
Föreläsningar 92 h, övningar 70 h, självstudier 270 h

Fysik AB
Föreläsningar 134 h, övningar 88 h, laborationer 24 h, självstudier 300 h

Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

Kemi A
Föreläsningar 56 h, övningar 34 h, laborationer 16 h, självstudier 200 h

Teknisk orienteringskurs
Föreläsningar 24 h, studiebesök 8 h, självstudier 30 h

.......................................................................................................................................................................

TILLVALSKURSER
Matematik E

Föreläsningar 32 h, övningar 28 h, självstudier 100 h

Kemi B
Föreläsningar 56 h, övningar 28 h, laborationer 20 h, självstudier 200 h

Litteratur
Alfredsson m fl: Matematik 4000 kurs C&D Blå. Natur&Kultur, ISBN: 9789127417045
Alfredsson m fl: Matematik 4000 kurs E Blå. Natur&Kultur, ISBN: 9789127416895
Cutnell, Johnsson: Introduction to Physics, 8th Ed. John Wiley & Sons Inc 2009. ISBN: 9780470409428
Andersson, Rosén: Gymnasiekemi A. Liber 2007. ISBN: 9789147018758
Andersson m fl: Gymnasiekemi B, Liber förlag, ISBN: 9789147085125