Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AVANCERAD SKISSTEKNIK IIIDEF30
Advanced Scetching II

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: KID2, MID1. Kursansvarig: Charlotte Sjödell, charlotte.sjodell@design.lth.se, Industridesign. Förkunskapskrav: IDEA56 Avancerad skissteknik eller motsvarande. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Ordinarie studenter på kandidatutbildningen har företräde. Prestationsbedömning: Bedömningen görs utifrån närvaro, aktivt deltagande vid undervisning, genomförande av hemuppgifter samt kvalitet av slutpresentation. Övrigt: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna.

Syfte
Syftet är att utveckla förmågan att med tvådimensionella handtekniker kommunicera form, funktion och scenario. Kursen kommer att fokusera på komposition, snabbhet, personligt uttryck samt att hantera komplexa tredimensionella scenario med hjälp av skissteknik. Kursen syftar till att utöver ökad kunskap inom området stärka den egna förmågan i skissteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera val av relevant skissteknik utifrån tillfälle och syfte. Utföra komplexa tredimensionella former och scenario i skissformat.

Innehåll
Kursen omfattas av en serie föreläsningar och workshops i vilka olika tekniker och material kommer att demonstreras.

Litteratur
Rekommenderad. DVD tutorial; Foundation drawing: The techniques of Scott Robertsson: Volume 1-5
Books:
Basic perspective drawing by John Montague
Perspective!for Comic Book Artist by David Chelsea.