Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INDUSTRIDESIGNPROJEKT BIDEA45
Industrial Design Project B

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Gästlärare Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Betyget bedöms utifrån närvaro, aktivt deltagande vid undervisning, genomförande av hemuppgifter samt kvalitet av slutpresentation. Övrigt: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att introduceras till de grundläggande teknikerna som används inom transportdesign.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

uppnått förmåga att presentera ett designförslag av en produkt genom skisser, renderingar samt skissmodell. Presentationen ska innehålla muntliga så väl som digitalt framställda underlag och representera både tidiga idéer, konceptförslag, designprocess samt slutligt resultat.

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar samt gruppresentation och kritik. Föreläsningarna går igenom användning och skapande av ”moodboard”, skissteknik, Adobe Photoshop renderingsteknik samt presentationsteknik.

Litteratur
Bestäms i samråd med läraren.