Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TYSKA FÖR TEKNIKERGEMA25
German for Engineers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1N. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX025. Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Mikael Nystrand, Studierektor, mikael.nystrand@tyska.lu.se, Tyska. Förkunskapskrav: Tyska steg 2 eller kurs C-språk B eller etapp 2 eller 1 åk tyska som B-språk eller 2 åk tyska som C-språk. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Skriftligt tentamen. Övrigt: Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak tyska. Hemsida: http://www.tyska.lu.se.

Syfte
Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram inom LTH. Målet är att ge studenterna ytterligare kommunikativa färdigheter i tyska

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Tyngdpunkt utgörs av textstudier. Då endast en viss del av textkursen kan behandlas i undervisningen, innebär språkstudier med nödvändighet en omfattande textläsning på egen hand.

Kursen består av tre delkurser:

Litteratur
Nystrand, M., Rossenbeck, K. Modern tyska - en resonerande grammatik med övningar. Studentlitteratur. 2010.
Texter utdelade av läraren.