Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MEKANISKA VIBRATIONERFMEN10
Mechanical Vibrations

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMEF05. Valfri för: F4, F4bem, F4bs, M4bem, M4pu, Pi4, Pi4bs. Kursansvarig: Univ. lektor Kristina Nilsson, Kristina.Nilsson@mek.lth.se, Mekanik. Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i mekanik, linjär algebra och analys. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Små svängningar för n-frihetsgradsystem. Dämpmekanismer. Gyroskopiska krafter. Modanalys (normalmoder, komplexa moder). Överföringsfunktioner. Transienta förlopp. Kontinuerliga system och vågutbredning. Vibrationsdämpning och vibrationsisolering. Exempel på numerisk analys av mekaniska vibrationer.

Litteratur
M. Géradin & D. Rixen: Mechanical Vibrations. John Wiley & Sons.
Lidström, P: Lecture notes on Mechanical Vibrations.