Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PRESENTATIONSTEKNIK OCH PORTFÖLJAFO025
Building a Graphic Vocabulary and Portfolio

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: A3. Kursansvarig: Univ.lektor Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Kurser inom arkitektprogrammet omfattande minst 80 högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och helt genomförda handledningssamtal enligt instruktioner. Övrigt: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.

Syfte
Syftet med kursen är att utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras produktion. Kursen ger också kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen och ökar kapaciteten inom grafisk komposition.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen är upplagd i två etapper:

Litteratur
Ingen obligatorisk litteratur.