Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SKANDINAVISK ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD IABFF01
An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism I

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABF111. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se och Professor Kerstin Barup, Kerstin.Barup@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras i ord, ritning och bild. Övrigt: Kursen ges både för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter som för våra ordinarie arkitektstudenter. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Kursens mål är att ge studenten en förståelse för och grundläggande kunskap om den skandinaviska arkitekturens form, traditioner och utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna förstå och diskutera analyser av viktiga arkitektoniska egenskaper i byggnad.

evaluera och analysera viktiga kvaliteter i arkitektur.

Innehåll
Kursen förmedlar kunskap om skandinavisk arkitektur och stadsbyggande, som belyses genom representativa nyckelobjekt och -arkitekter. Kursens första del består av föreläsningar och seminarier samt exkursioner i Skandinavien. Den andra delen innehåller självstudier och en uppgift att analysera signifikant skandinavisk arkitektur.

Litteratur
Blundell Jones, P. Gunnar Asplund. Phaidon 2006. ISBN: 0-7148-3976-0
Clark, R.H & Pause, M. Precedents in Architecture. Second ed. John Wiley, cop. 1996. ISBN: 0-471-28703-2
Rasmussen, S E. Experiencing Architecture. Cambridge, MIT Press, 1967.
20th Century Architecture Sweden. Munich, Prestel Cop. 1998. ISBN: 3-7913-1936-1