Syllabus academic year 2011/2012
(Created 2011-09-01.)
ENTREPRENEURSHIP AND VENTURE DEVELOPMENT – FROM IDEA TO MARKETEXTP05
Credits: 7,5. Grading scale: TH. Cycle: A (Second Cycle). Main field: Technology. Language of instruction: The course might be given in English. Compulsory for: MD5. Course coordinator: Universitetslektor Ragnar Ahlström Söderling, Ragnar.Ahlstrom_Soderling@fek.lu.se, Department of Business Administration. Assessment: The final grade is based on the attendance of the student, the level of participation, how the various exercises are carried through, the development of the methodical competence, the final results, the final presentation and the report. Further information: Undervisningsform: Kursen baseras på föreläsningar och eget projektarbete under återkommande handledning. Kursen avslutas med en muntlig redovisning, analys och kritik i grupp. Projektet redovisas dessutom skriftligt. Home page: http://www.fek.lu.se.

Aim
To plan and carry through the marketing of a product by applying the thories and skills acquired during the course.

Knowledge and understanding
For a passing grade the student must

kunna analysera och kvalificera en produktidés möjligheter att framgångsrikt introduceras på en kommersiell marknad genom tillämpning av vedertagna teorier samt att därefter genomföra den process som leder fram till en framgångsrik produktlansering. Resultatet presenteras i form av ett produktlanseringsunderlag och en skriven rapport.

Contents
Kursen inleds med en analys av den process som skett under kursen projekt i teknisk design. De i denna kurs framtagna produkterna används sedan som grund för utveckling av en företagsetablering. Teoretiska och metodiska aspekter kommer att användas och åtföljas av praktiska övningar där affärsutvecklingsmetoder och entreprenöriella processer används i syfte att utveckla den initiala affärsidén till en produktlansering.

Literature
Landström, H. & Löwegren, M. (2009) Entreprenörskap och företagsetablering - från idé till verklighet. Lund: Studentlitteratur.
Klofsten, Magnus (2009) Affärsplattformen. Stockholm: SNS förlag.