Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INGENJÖRSFÄRDIGHETER MED CADVTVA10
Engineering Skills with CAD

Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se, Vägbyggnad. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av övningsuppgifter. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge kunskaper och verktyg för beräkningar och presentationer av resultat som kan användas för att effektivisera lärandet i andra kurser och underlätta arbetet som ingenjör.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
1) Datoranvändning

2) Kommunikations- och presentationsteknik

3) Informationsteknik och ritteknik

Litteratur
Strömquist, S. Skrivboken. Gleerups 2000. ISBN 91-40-63411-6
Svenska Språknämnden, Svenska skrivregler. Liber 2000. ISBN 47-04974-X