Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
CAD-TEKNIK MED BYGGTILLÄMPNINGARVBKA01
CAD with Building Applications

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK063. Valfri för: V4. Kursansvarig: Johan Jönsson, johan.jonsson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Övrigt: Merparten av övningsuppgifterna tillämpas på byggnader av olika slag. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge teknologen kunskap att med AutoCAD 2009 producera ritningar dels i 2d och 3d.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innefattar följande moment:

De teoretiska föreläsningarna under kursen kopplas till praktiska övningsmoment samt övningsuppgifter.

Litteratur
Wedeen, J., Erlach, M., Autocad 2009 Grundkurs. Cadmum AB 2008. ISBN 91-7309-359-9
Föreläsningpresentationer