Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TEKNISKT BASÅR (HELSINGBORG)TBÅ040
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal högskolepoäng: 60. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik B . Vidare krävs slutbetyg/avgångsexamen från gymnasieskolan eller komvux. Högskoleprov beaktas ej. För att påbörja delkursen Kemi B, krävs Godkänd i höstterminens tre delkurser (Ke A, Ma C samt Fy AB del 1) före kursstart. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina: Matematik CD, Matematik E, Fysik AB, Kemi A samt Kemi B. Laborationer (obligatoriska): Fysik AB, Kemi A samt Kemi B. Obligatorisk närvaro (minimum 80%): Teknisk orienteringskurs. Övrigt: Godkänt basår ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar (Hbg). Godkänt basår och godkänt betyg i Ma E ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar och brandingenjörsutbildning. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/utbildningsservice/studentbasar/.

Syfte
Målet med utbildningen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Innehåll
OBLIGATORISKA KURSER

Matematik CD
Föreläsningar 92 h, övningar 70 h, självstudier 270 h

Fysik AB
Föreläsningar 134 h, övningar 88 h, laborationer 24 h, självstudier 300 h

Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

Kemi A
Föreläsningar 56 h, övningar 34 h, laborationer 16 h, självstudier 200 h

Teknisk orienteringskurs
Föreläsningar 24 h, studiebesök 8 h, självstudier 30 h

.......................................................................................................................................................................

TILLVALSKURSER
Matematik E

Föreläsningar 32 h, övningar 28 h, självstudier 100 h

Kemi B
Föreläsningar 56 h, övningar 28 h, laborationer 20 h, självstudier 200 h

Litteratur
Alfredsson, Brolin m fl: Matematik 4000 kurs C&D Blå. Natur&Kultur, ISBN: 978-91-27-41704-5
Alfredsson, Erixon m fl: Matematik 4000 kurs E Blå. Natur&Kultur, ISBN: 978-91-27-41689-5
Cutnell & Johnsson: Introduction to Physics, 8th Ed. John Wiley & Sons Inc 2009. ISBN: 9780470409428.
Andersson, Rosén: Gymnasiekemi A. Liber 2007. ISBN: 9789147018758.
Andersson m fl: Gymnasiekemi B, Liber förlag, ISBN: 978-91-47-08512-5.