Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ANALYS PÅ NANOSKALANKOO105
Materials Analysis at the Nanoscale

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: MNAV1, N3. Valfri för: K4m. Kursansvarig: Prof. Reine Wallenberg, reine.wallenberg@polymat.lth.se och Doc. Anders Mikkelsen, anders.mikkelsen@sljus.lu.se, Materialkemi. Förkunskapskrav: Allmän och oorganisk kemi KOKA01 och Organisk kemi KOKA05 eller Grundläggande kemi KOO101. Förutsatta förkunskaper: År 1-2 av Teknisk Nanovetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig deltentamen efter ca 5 veckor, som ger ett tillskott på upp till 0.3 betygsgrader vid godkänd huvudtentamen Skriftlig tentamen. Tentamensresultat tillsammans med tillskott från deltentamen ger slutbetyg. Övrigt: FÖRSLAG TILL ÄNDRING: Kursen görs valbar(?) för studenter på kemiteknik. Kursen är fortfarande obligatorisk för Teknisk Kursen är förkunskapsgrund för kursen KOO 065 Mikroskopisk karakterisering (7.5 hp). Hemsida: http://www.polymat.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Williams, D B och Carter, B C: Transmission electron microscopy – a textbook for materials science, 2nd edition. Springer 2009. ISBN: 978-0-387-76502-0; e-ISBN: 978-0-387-76501-3.
Attard, G och Barnes, C: Surfaces: Oxford Chemistry Primer no. 59. Oxford University Press 1998. ISBN 0-19-855686-1.
Material utlagt på kursens hemsida.