Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AVANCERAD SKISSTEKNIKIDEA56
Advanced Sketching

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDEA55. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Industridesign. Prestationsbedömning: Bedömningen görs utifrån närvaro, aktivt deltagande vid undervisning, genomförande av hemuppgifter samt kvalité av slut presentation. Övrigt: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att introduceras i skisstekniker och skissmaterial som inom designyrket används vid utveckling och illustration av koncept och formgivning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

studenten ha ökat sin kunskap i att rita i perspektiv, att skissa och att göra renderingar av tredimensionella föremål. Studenten skall även ha fått en förståelse för hur man visuellt kommunicerar med hjälp av komplexa former samt renderat material.

Innehåll
Kursen omfattas av en serie föreläsningar och workshops . Där olika tekniker och material kommer att demonstreras.

Litteratur
DVD tutorial; Foundation drawing: The techniques of Scott Robertsson: Volume 1-5
Books:
Basic perspective drawing by John Montague
Perspective!for Comic Book Artist by David Chelsea.