Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
3 D - MODELLERING IIIDE175
3 D - Modelling II

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: ID5, KID2, MID1. Kursansvarig: Andreas Hopf, andreas.hopf@design.lth.se, Industridesign. Förkunskapskrav: IDEA10 3D Modellering och rendering. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Bedömningen beror på närvaro, deltagande och slutförda hemuppgifter. Övrigt: Undervisningsform: Kursen består av föreläsningar och individuell datorhandledning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Lära sig användning och tillämpning av väsentlig 3D-designmjukvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter slutförd kurs skall studenterna kunna rendera de egna projekten. De kommer att kunna använda sig av Alias AutoStudio på ett säkert sätt och integrera det helt och hållet i det dagliga designarbetet.

Innehåll
Kursen inleds med en kort repetition av användningen och tillämpningen av 3D mjukvara i industridesignyrket. Alias AutoStudio modulära användargränssnitt förklaras och praktiseras djupgående (menyer, ikoner, snabbkommandon, funktioner, m.m.). Övning i olika typer av komplexa kurvor och ytor med hjälp av ommodellering av en produkt i 3D. Kontinuitetsbegreppet introduceras. Frågor som precision av ytor, modellkvalitet modellerering strategi (”var man börjar”) och dataöverföring omprövas. På basis av den slutförda modellen skapas renderingar och högkvalitativa renderingar uppnås genom revidering av val av upplösning, scenuppsättning, kamerainställningar, ljussättning, färgskala, materialval och kartläggning av grafik och texturer.

Litteratur
Relevanta webbsidor, diverse online fora och tryckta manualer som bestäms i samråd med läraren.