Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DATORSEENDE, PROJEKTDELFMA272
Computer Vision, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA271. Valfri för: C4, D4, D4bg, E4, E4bg, F4, F4bg, Pi4. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA270 Datorseende. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen FMA270 Datorseende med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA270.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA270.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA270.

Innehåll
Se FMA270.

Litteratur
Se FMA270.