Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
UTMATTNING - INGENJÖRS- OCH MATERIALASPEKTERFKM090
Fatigue

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I4, M4pu. Kursansvarig: Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se och Solveig Melin, Solveig.Melin@mek.lth.se, Materialteknik. Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial eller FKM070 Avancerad Materialteknologi, FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Laboration. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att belysa de materialtekniska mekanismer som orsakar utmattning, och att gå igenom de metoder som används vid dimensionering mot utmattning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Cyklisk deformation och sprickinitiering. Brottmekanismer vid utmattning. Brottmekanisk behandling av utmattningssprickor. Utmattningsspricktillväxt i duktila och spröda material. Små utmattningssprickor. Kontaktutmattning. Utmattning och miljö: korrosionsutmattning och högtemperaturutmattning. Livslängdsberäkning och dimensionering för utmattningsbelastning. Utmattningsprovning. Case-studie.

Litteratur
S.Suresh: Fatigue of Materials, Cambridge University Press. Av institutionen utdelat material.