Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTEGRERADE A/D OCH D/A OMVANDLAREETI220
Integrated A/D and D/A Converters

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MSOC1. Valfri för: D4, D4dpd, E4, E4dpd. Kursansvarig: Universitetslektor Pietro Andreani, Pietro.Andreani@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik, ESS020 eller ESSF01 Analog elektronik och ESS030 Komponentfysik. Prestationsbedömning: Närvaro på minst 10 föreläsningar, godkända laborationer och godkänd skriftlig rapport ger betyget 3,0. För högre betyg krävs skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti220.

Syfte
Kursen skall ge studenten kunskaper om två viktiga mixed-signal kretsar, A/D- och D/A-omvandlare. Den senaste utvecklingen inom området inklusive principer, specifikationer, arkitekturer och kritiska komponenter behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grunder för A/D- och D/A-omvandlare; Specifikation och prestanda för A/D- och D/A-omvandlare; Arkitekturer för A/D-omvandlare ("flash" och "two-step"); Arkitekturer för D/A-omvandlare ("folding", "pipeline", "SA"); A/D-omvandlare för hög noggrannhet och begränsning; ”Sample & Hold” för signaler; D/A omvandlare med hög noggrannhet (I); D/A omvandlare med hög noggrannhet (II); Översamplande A/D och D/A omvandlare; Testning av A/D och D/A omvandlare; Komponentanpassning och referenskällor på chip; De senaste rönen inom CMOS Nyquist A/D och D/A-omvandlare.

Litteratur
Maloberti F: Data Converters. ISBN-10: 0387324852, ISBN-13: 978-0387324852.