Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PRESENTATIONSTEKNIK OCH PORTFÖLJAFO025
Building a Graphic Vocabulary and Portfolio

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Kurser inom arkitektprogrammet omfattande minst 80 högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.

Syfte
Syftet med kursen är att utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras produktion. Kursen ger också kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen och ökar kapaciteten inom grafisk komposition.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen är upplagd i två etapper:

Litteratur
Carlsson, D. The end of printing.
Lissitzky-Kuppers, S. El Lissitzky. Thames & H., UK, 1968. ISBN: 0500230900
Hellmark, C. Bokstaven, ordet, texten. Ordfront Förlag AB, Sverige, 1998. ISBN: 9173248118
Wozencroft, J. (Central St Martin's School Of Art And Design, London) Graphic Language of Neville Brody. Thames & Hudson Ltd, UK, 1994 ISBN: 0500277702
Phaidon: 100 graphic designers.
Architects on stage – Stage and Exhibition Design in the 90´s