Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARKITEKTURTEKNIK 4: INSTALLATIONSTEKNIKVBMA15
Building Services

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Catarina Warfvinge,, catarina.warfvinge@hvac.lth.se och Prof Lars-Olof Nilsson, Lars-Olof.Nilsson@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: Arkitekturteknik 1-3. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskap om de tekniska möjligheter som finns för att skapa energieffektiva byggnader som ger ett bra inomhusklimat för brukarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Warfvinge, C: Installationsteknik för A. KFS AB