Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INDUSTRIDESIGNPROJEKT BIDEA45
Industrial Design Project B

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Betyget bedöms utifrån närvaro, aktivt deltagande vid undervisning, genomförande av hemuppgifter samt kvalité av slut presentation. Övrigt: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att introduceras till de grundläggande teknikerna som används inom transport design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

uppnått förmåga att presentera ett designförslag av en produkt genom skisser, renderingar samt skissmodell. Presentationen ska innehålla muntliga så väl som digitalt framställda underlag och representera både tidiga idéer, konceptförslag, designprocess samt slutligt resultat.

Innehåll
Kursen inleds med en introduktion av transport design, innehållande föreläsningar samt gruppresentation och kritik. Föreläsningarna går igenom användning och skapande av ”moodboard”, skissteknik, Adobe Photoshop renderingsteknik samt presentationsteknik.

Litteratur
Basic perspective drawing by John Montague
Perspective!for Comic Book Artist by David Chelsea.