Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
SVENSKA FÖR TEKNIKERGEMA30
Swedish for Engineers

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX015, TNX015, TNX015 och TNX015. Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D4, E4, F2, I4, ID4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Lisa Christensen, Lisa.Christensen@nordlund.lu.se, Svenska. Förutsatta förkunskaper: Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av övningar och föreläsningar. Kursen examineras genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter. Övrigt: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Hemsida: http://www.lu.se.

Syfte
Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram vid LTH. Målet är att ge studenterna ytterligare kommunikativa färdigheter i svenska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Svenska Skrivregler utgiven av Svenska språknämnden.
Dessutom stencilerat material som delas ut under kursens gång.