Syllabus academic year 2009/2010
(Created 2009-08-11.)
METHODSYTHA60

Higher education credits: 7,5. Grading scale: UG. Level: G1 (First level). Language of instruction: The course will be given in Swedish. Compulsory for: YL1. Course coordinator: Charlott Håkansson, charlott.halkansson@food.lth.se, YTH. Assessment: Report from eprerimental study, questionnair study. Home page: http://www.livsmedel.lth.se.

Aim
experimental study

questionnaire study

Knowledge and understanding
For a passing grade the student must

experimental study

questionnaire study

Contents
experimental study

questionnaire study

Literature
Trost, J Enkäthandboken. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-04046-2
Höst, M et al Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur 2006. ISBN: 978-91-44-00521-8
Att skriva vetenskap och att skriva populärvetenskap
Bell, J Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur 2006