Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
AVANCERAD HYDROLOGIVVRN05
Advanced Hydrology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: MWLU2, V4vr, W4vr. Kursansvarig: Lars Bengtsson, lars.bengtsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande hydrologi genom VVR111 eller VVR145 eller motsvarande. Vattenresurshantering genom VVRF01 eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Projektuppgifter. För godkänt krävs dessutom deltagande i seminarier. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se.

Syfte
Syftet med denna kurs är att ge studenter inom vattenområdet möjlighet att få spetskompetens inom hydrologi och att förbereda dem för forskningsuppgifter inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ALLA LÄRANDERESULTAT KOMPLETTERAS

Innehåll
Se engelsk version. KOMPLETTERAS

Litteratur
KOMPLETTERAS