Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTURTEKNIK 4: INSTALLATIONSTEKNIKVBMA15
Building Services

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Catarina Warfvinge,, catarina.warfvinge@hvac.lth.se och Per Gunnar Burström, per_gunnar.burstrom@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: Arkitekturteknik 1-3. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskap om de tekniska möjlighter som finns för att skapa energieffektiva byggnader som ger ett bra inomhusklimat för brukarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Warfvinge, C: Installationsteknik för A. KFS AB