Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TURBOMASKINERNAS TEORIMVK026
Theory of Turbo Machinery

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: F4, F4fs, M4, M4en, M4fs, W4ea. Kursansvarig: Jens Klingmann, Jens.Klingmann@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV050 Termodynamik och strömningslära. Prestationsbedömning: För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment, d v s inlämningsuppgifter och laboration, vara godkända. Övrigt: Kursen innehåller föreläsningar och övningar. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Att ge en grundläggande förståelse för olika typer av turbomaskiner, deras uppbyggnad, funktionssätt och reglering samt de processer som sker i dessa maskiner. Att ge grundläggande färdighet i problemlösning avseende energibalans på komponent och systemnivå, strömningsrelaterad interaktion mellan arbetsmediet och maskindelar genom enkel analys av hastighetstrianglar samt beräkning av verkningsgrader och förluster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Elementär teori för turbomaskiner arbetande med såväl kompressibla som inkompressibla arbetsmedier.

Förluster och verkningsgradsbegrepp.

Metoder för beräkning och dimensionering av turbomaskiner.

Alla typer av turbomaskiner (radiella och axiella) förekommande i industriella sammanhang studeras, t.ex. pumpar, fläktar, vindturbiner, vattenturbiner, och ångturbiner.

Litteratur
Dixon, S.L. Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery 5th Edition. Butterworth-Heinemann 2005. ISBN-13: 978-0750678704, utdelat material.