Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
OFDM FÖR BREDBANDSKOMMUNIKATIONEIT140
OFDM for Broadband Communication

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4, MSOC2, MWIR2. Kursansvarig: Dr Thomas Magesacher, thomas.magesacher@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: ESS040 Digital signalbehandling eller ETT080 Signaler och Kommunikation. Förutsatta förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig. Alternativt kan examination ske i form av hemtentamen. Godkänd laboration och godkända hemuppgifter är ett krav för att få tentera. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eit140.

Syfte
Kursens syfte är att ge mycket goda kunskaper i "multicarrier modulation" (WLAN, xDSL, DVB, DAB, DRM, beyond-3G mobile communication, etc.). Kursen ger en bredd och ett djup som gör att många av de idag förekommande metoderna samt en stor del av morgondagens kan förstås.
Aktuella standarder exemplifieras och diskuteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Moment som ingår i kursen är:

Matlab används som beräkningsverktyg i övningar, datorövningar och laborationer.

Litteratur
"OFDM for broadband communication", class reader EIT140, ISBN 91-7167-036-X, 2005 (IT institutionen). Utvalda artiklar och tutorials.