Kursplan för vårterminen 2007
FLODRESTAURERINGVVR170
River Restoration

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Rolf Larsson, Teknisk vattenresurslära. Rekommenderade förkunskaper: Hydrologi och hydraulik genom VVR150 eller VVR111 och VVR120. Dessutom VVR090. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter. Obligatoriska exkursioner. Övrigt: Kursen ges i samarbete med avdelningen Limnologi. Kursen ges på engelska och schemalägges kvällstid. Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se/course/TNV080/TNV080.html.

Mål
Efter godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Introduktion till flodrestaurering och management av vattendrag. Översikt över europeiska fallstudier. Genomgång av grundläggande begrepp och teorier inom hydrologi, hydraulik, sedimenttransport och lotisk ekologi. Metoder och tekniker för flodrestaurering. Juridiska och administrativa aspekter. Erfarenheter från Sverige och internationellt.

Litteratur
1. Madsen B.L., 1995. Danish Watercourses — Ten years with the new watercourse act (collected examples of maintenance and restoration). Danish Environmental Protection Agency, Ministry of Environment and Energy, Denmark. Gratis via (link also found on course web site): http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1995/87-7810-344-4/pdf/87-7810-344-4.PDF
2. Föreläsningsanteckningar. Distributeras vid föreläsningar och/eller publiceras på www (aqua.tvrl.lth.se/course/TNV080/TNV080.html).