Kursplan för vårterminen 2007
SAMVERKAN FORDON/BANA-SPÅRFORDONSTEKNIKVVB671
Interaction between Track and Vehicle-trackvehicle Technique

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Univ adj Åsa Knutson, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Efter kursen ska studenterna ha grundläggande kunskaper om

Innehåll
Samverkan fordon/bana

Spårfordon

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.