Kursplan för vårterminen 2007
JÄRNVÄG I ETT EUROPEISKT PERSPEKTIVVVB645
Railway in a European Perspective

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Univ adj Åsa Knutson, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift samt minst 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Mål
Målsättningen med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om det omfattande arbete som pågår i Europa i syfte at förbättra järnvägens konkurrenskraft genom harmonisering av regelverk, tekniska infrastruturlösningar och rullande material.

Innehåll

Litteratur
Fastställes en månad före kursstart.