Kursplan för vårterminen 2007
PROJEKTLEDNINGVVB605
Project Management

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Univ adjunkt Åsa Knutson, Trafikteknik. Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid föreläsningar och övningar samt godkänd övningsuppgift. Övrigt: Kursen ges vid Banskolan. Kursen ges nästa gång höstterminen 2007. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål

Innehåll

Litteratur
Kurspärm från Banskolan utdelas vid kursstart.