Kursplan för vårterminen 2007
AKUSTISK PLANERINGVTA070
Acoustic Planning

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Forskarassistent Jonas Brunskog, jonas.brunskog@acoustics.lth.se, Teknisk akustik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen. Hemsida: http://www.akustik.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna grundkunskap om ljud och dess effekt på människan.

Innehåll
Buller och dess effekt på människan, riktvärden och rekommendationer, hur vi beskriver ljud, ljudutbredning, ljudisolering, absorption och akustikreglering.

Litteratur
Kompendium Akustisk planering. Exempelsamling.