Kursplan för vårterminen 2007
GEOMATIK, INTRODUKTIONVGM630
Introduction to Geomatics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Lars Ollvik, Inst f teknik och samhälle. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältmoment och inlämningsuppgifter. Obligatoriskt fältmoment 8 timmar. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom geodetisk mätningsteknik. Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan geodesi, fotogrammetri, kartteknik och tillämpningsområden inom geomatik.

Innehåll

Litteratur
Ollvik L: Geodesi, en introduktion. LTH 2005
Formelsamling, Geomatik