Kursplan för vårterminen 2007
GEODETISK MÄTNINGSTEKNIK, FORTSÄTTNINGSKURSVGM021
Geodetic and Photogrammetric Surveying, Advanced Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYV2, L4XGM, L3XTG. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Lars Ollvik, Inst f teknik och samhälle. Förkunskapskrav: För L: TEK270 samt VFT025. För V: VVB055. För byggteknik Hbg VGM630. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Fullgjorda och godkända fältövningar och godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om begrepp och metoder inom geodesin för att skapa förståelse och kännedom om sambanden mellan geodesi, kartprojektioner, satellitpositionering, felteori och terrester mätningsteknik.
Kursen kommer att fokuseras mot satellitpositionering (GPS), felteori, referenssystem, samt tillämpningsområden där geodetisk mätningsteknik utgör en viktig del i lantmäteri- och väg- och vattenbyggnadsområdena.

Färdighetsmål
Studenterna får träning i att välja mätteknik i relation till det föreliggande behov och förutsättningar samt får träna att genomföra mätning i praktiken.

Attitydmål
Studenten skall få förståelse för att kvaliteten i referenssystem skall ställas i relation till dess förväntade användning.

Innehåll
Kursinnehållet ryms inom följande ämnesområden:

Litteratur
Hofmann-Wellenhof, B, Lichtenegger, H and Collins, J:
GPS Theory and pracice. Springer, 2001. ISBN 3-211-835334-2
Ollvik, L: Kompendium i Geodesi. 2005