Kursplan för vårterminen 2007
FASTIGHETSVETENSKAPLIGA SEMINARIERVFT181
Seminars in Real Estate Science

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap. Prestationsbedömning: Godkända övningar. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än femton anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursen skall ge en vetenskaplig fördjupning av studierna i främst fastighetsekonomi och fastighetsrätt och ge perspektiv på tidigare kurser i dessa ämnen. Härigenom skall kursen förbereda teknologerna inför examensarbetet.

Innehåll
Kursen består helt av vetenskapliga seminarier i fastighetsekonomi eller fastighetsrätt under ledning av avdelningens lärare och utomstående vetenskapsmän eller praktiker. Ämnena för de enskilda seminarierna skall vara centrala inom vetenskapsområdet, men bestäms först i anslutning till själva kursen.

Av seminariedeltagarna förväntas noggranna förberedelser och ett aktivt deltagande. Individuella uppdrag, såsom att vara protokollförare, inledare eller moderator, kommer att förekomma.

Litteratur
Kurslitteraturen bestäms i anslutning till seminarierna och kan exempelvis bestå av avsnitt ur avhandlingar, betänkanden och rapporter liksom av artiklar eller rättsfall.