Kursplan för vårterminen 2007
INTERNATIONELL FASTIGHETSRÄTTVFR071
International Real Estate Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. För A-studenter TNX011 Juridik för tekniker. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter. Obligatorisk undervisning förekommer. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursen skall ge förståelse för andra länders samhälls- och rättskulturer samt ge ett perspektiv på det svenska rätts- och fastighetssystemet. Den är i huvudsak inriktad på den rent civilrättsliga delen av fastighetsrätten.

Innehåll
Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete. Den är i huvudsak inriktad på den rent civilrättsliga delen av fastighetsrätten:

Det anglosachsiska rättssystemet behandlas särskilt noga, men kursen kommer också att ta upp de kontinentala systemen. Fastighetsrätten i utvecklingsländer och i länder som tidigare haft socialistiska system kommer att behandlas.

Litteratur
Cunningham, Stoebuck & Whitman, Property
Litteratur enligt anvisningar under kursen.