Kursplan för vårterminen 2007
BOSTADSRÄTTVFR035
Co-operative Housing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att deltagarna skall få framför allt juridiska kunskaper om bostadsrättens funktion och överlåtelseformer.

Man kan studera bostadsrätten ur olika perspektiv; som en föreningsform eller som en form av boende, men på denna kurs är det bostadsrättens ekonomiska värde som är utgångspunkten. Det innebär att en stor del av kursen kommer att behandla köp, värdering och pantsättning.

Efter avslutad kurs skall studenten ha goda kunskaper i ämnet bostadsrätt samt upplåtelse, överlåtelse, pantsättning och värdering.

Innehåll
Studierna är inriktade på sådant som är av intresse för dig som arbetar med fastighetsmäkleri, på bank eller förvaltningsbolag. En mäklare behöver bland annat aktualisera sina kunskaper om bostadsrätt efter de senaste årens lagändringar på området. En handläggare på ett förvaltningsbolag eller på en bank måste till exempel ha kunskaper om regler för pantsättning, föreningens former för beslutsfattande och de juridiska regler som omger överlåtelser. Kursens grundläggande uppläggning är denna:

Litteratur
Victorin, Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, Iustus förslag 2003; Asketorp m fl, Fastighetsmäklaren - en vägledning, antologi, Norstedts Juridik.