Kursplan för vårterminen 2007
CAD-TEKNIK OCH INFORMATIONSHANTERINGVBK063
CAD and Information Management

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: V3. Kursansvarig: Johan Jönsson, Konstruktionsteknik. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande 2D-ritning samt rit- och redovisningsteknik. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att förmedla en bild kring möjligheterna med samt användandet av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i byggprocessen. Vidare så skall kursdeltagarna erhålla en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet.

Innehåll
Kursen innefattar följande moment:

De teoretiska föreläsningarna under kursen kopplas till praktiska övningsmoment samt övningsuppgifter.

Litteratur
Hansson, P. m.fl.: Kom igång med AutoCAD, 2005. Studentlitteratur.
Kompendium avseende ADT – Arcitectural Desktop (A och K).
Utdelade kompendium avseende teoriavsnitt.