Kursplan för vårterminen 2007
KONSTRUKTIONSTEKNIKVBK013
Structural Engineering, Basic Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Professor Annika Mårtensson, Konstruktionsteknik. Prestationsbedömning: En konstruktionsuppgift som bedöms och poängsätts, en inlämningsuppgift samt en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen Konstruktionsteknik skall tillsammans med kursen Byggnadsmekanik ge

Kursen Konstruktionsteknik ska speciellt ge

kunskap och färdighet i att analysera, dimensionera och konstruktivt utforma en konstruktion.

kunskap om egenskaper hos laster och hur de hanteras i praktisk ingenjörsverksamhet.

kunskap om hur materialvalet påverkar funktionen hos konstruktionselement och system.

Innehåll
Dimensioneringsprinciper, säkerhetsprinciper och laster som påverkar byggnads- och anläggningskonstruktioner. Element i den bärande stommen. Stomstabilisering. Konstruktionsmaterialen stål, trä, betong och murverk. Dimensionering för böjande moment, normalkraft, samtidigt moment och normalkraft, tvärkraft, deformationer och svängningar. Konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband. Brandskydd av konstruktioner. Byggnadsakustik.

Dessutom ingår följande moment avseende ingenjörsfärdigheter: Redovisningsteknik och CAD.

Litteratur
Byggkonstruktion, Studentlitteratur. Byggkonstruktion Tabell- och formelsamling