Kursplan för vårterminen 2007
BYGGNADSTEKNIK - KOMPLEXA BYGGNADERVBF045
Building Technology - Advanced Buildings

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Lars-Erik Harderup och Catarina Warfvinge, Byggnadsfysik. Förkunskapskrav: VBF055 Byggnadsfysik och klimatsystem. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska seminarier, godkända projektuppgifter och laborationer. Hemsida: http://www.hvac.lth.se.

Mål
Kursen ska ge fördjupad kunskap om energi-, fukt-, kvalitets- och miljöfrågor och tillförlitlighet hos byggnader, dess delar och system. Den behandlar planering och uppföljning under projekterings-, produktions- och förvaltningsskedet för drift och tekniskt underhåll så att byggnader på lång sikt ska vara beständiga mot fukt, ha låga driftkostnader och ett gott inomhusklimat. Med komplex byggnad avses en enstaka nyproducerad byggnad med så speciellt ändamål att ritningar och tekniska beskrivningar normalt inte kan återanvändas. I begreppet ingår även befintliga hus som ska byggas om, byggas till, renoveras eller där verksamheten ska ändras i stor omfattning.

Innehåll

Litteratur
Reppen L, Kallstenius P, Björk C. Så byggdes husen 1880-2000.
Arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. T1:1984. Utgivningsår: 2003 ISBN: 91-5405-888-0.
Utdrag ur doktorandkurserna Byggnads- och installationsteknikens utveckling under 1900-talet. Våren 1998, våren 2004.
ChalmersEnergiCentrum. Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen. 2005.
Boverket. Piska och morot Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader. 2005.
Utdrag ur Problem med inomhusklimatet. Sundell m fl, BFR A8:1997.
Utdrag ur Installationsteknik för fastighetsmäklare. Dahlblom m fl, 2004.
OH från föreläsningar.
Övrigt material som tillhandahålles under kursen.