Kursplan för vårterminen 2007
ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLINGTNX170
Entrepreneurship and Business Development

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D3, E3, F3, I3, ID1, K2, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH4, V3, W3. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson, Byggnadsekonomi. Kursledare professor Hans Landström, Ekonomihögskolan, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp redovisat som muntlig och skriftlig affärsplan. Övrigt: Kursen går på kvällstid kl 16.00–19.00. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kursen koncentreras på etableringen av nya företag. Ett helhetsperspektiv används för att belysa både företagets utveckling, entreprenörens roll och omgivningens betydelse. Deltagarna får lära sig om vilka vanliga problem och hinder som man måste vara medveten om för att på ett lyckosamt sätt kunna starta och utveckla ett företag. Ytterligare ett viktigt mål med kursen är att inspirera deltagarna att i framtiden starta sina egna företag.

Innehåll
Entreprenörskapets innebörd och betydelse

Förutsättningar för entreprenörskap

Den entreprenöriella processen

Kursen behandlar olika typer företag, t.ex. tillverkande företag, tjänste- och serviceföretag. Kursen genomförs med föreläsningar där olika teoretiska/praktiska områden täcks. Studenterna arbetar i grupp med utgångspunkt i egna formulerade affärsidéer. Ett antal gästföreläsare från universitet och företag kommer att ge sin syn på villkoren för små, nystartade företag. Till detta kommer handledning och seminarier.

Litteratur
· Landström, H. (2000) Entreprenörskapets rötter, Lund, Studentlitteratur.
· Klofsten, M, Affärsplattformen - Entreprenören och Företagets Första År, SNS Förlag, Stockholm 1998
· Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Co/Ekerlids förlag
· Dokument från CONNECT-serien (www.iva.se/connect)
· Övrigt utdelat material