Kursplan för vårterminen 2007
REHABILITERINGSTEKNIK OCH DESIGNTNX153
Rehabilitation Engineering and Design

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4, F3, M2, MD2. Kursansvarig: Univ.adj. Håkan Neveryd, hakan.neveryd@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Förkunskapskrav: 60 poäng i Ladok 15 december 2006. Rekommenderade förkunskaper: TNX097 Rehabiliteringsteknik. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig projektredovisning. Övrigt: Delvis nätburen kurs, se hemsidan. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till examen enligt Ladok 15 dec. Godkända på kursen TNX097 har förtur. Kursen kan komma att ställas in om antalet anmälda är färre än 15. Hemsida: http://www.certec.lth.se/fk.

Mål
Syftet med kursen är att:

Innehåll
Kursen består av föreläsningar i designmetodik och rehabiliteringsteknik, vissa föreläsningar är Internet baserade, samt ett projektarbete som utförs tillsammans med industridesignstudenter som går kursen Funktionshinder – universal design. Inlämningsuppgifter är knutna till föreläsningarna.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med ett specifikt funktionshinder eller en ”design för alla”-produkt.

Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Litteratur
Uppdaterad generell litteraturlista finns tillgänglig på http://www.certec.lth.se/fk/
Litteraturen anpassas i övrigt efter de individuella projektarbetena.